మీరు స్క్రీన్ ఫ్లికర్ – MSPoweruser – MSPoweruser ను ఎదుర్కొంటుంటే ఆపిల్ మీ ఐప్యాడ్ ఎయిర్‌ను ఉచితంగా పరిష్కరిస్తుంది.


Translating…

Apple will fix your iPad Air for free if you're experiencing screen flicker 1

Apple has announced a new worldwide repair program for iPad Air 3 owners. The program will be covering the 3rd gen iPad Air manufactured between March 2019 and October 2019.

According to Apple, some iPad users received faulty iPads which were experiencing screen flicker or flash before going blank permanently. Apple didn’t reveal the reason for the problem but it might have something to do with the LCD itself.

How to get the iPad Air repaired

Do note that going through the program won’t extend your warranty and Apple will be covering affected 3rd generation devices for 2 years after the first retail sale of the unit.

admin Author